Event starts on 19.4.2018 8:00
Add to favorites

Popis

🔵O KONCEPTU
Brain&Breakfast vznikla proto, abychom se od sebe vzájemně inspirovali. Abychom si ukázali nové obzory a představili si odvětví a myšlenky, které by se k nám jinak třeba vůbec nedostaly. Jsou také možností potkat se a promluvit si s lidmi se silným příběhem a v neposlední řadě se propojovat navzájem.

🔵TÉMA
Vnímání spravedlnosti je odrazem důvěry společnosti v justici

Zpochybnit instituce navozením pocitu neúspěchu či jejich nepotřebnosti je snadné. Získat a udržet si důvěru je obtížné. Prezentovat jednoduchá řešení na složité problémy je snadné. Skutečně složité problémy řešit je obtížné. Veřejně lhát je v dnešním světě vcelku snadné. Poznat lež obtížné. Kolik z nás je však ochotno hledat obtížná a tedy cenná řešení?

🔵O JUDR. LENCE BRADÁČOVÉ, PH.D.
Lenka Bradáčová je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze. V roce 1998 jí udělil rektor UK cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší studenty společenskovědních disciplín. V roce 2001 ukončila doktorandské studium v oboru veřejné právo. Právnickou kariéru započala čekatelskou praxí u Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích, kam byla v roce 2001 jmenována státní zástupkyní. O dva roky později ji ministr spravedlnosti jmenoval náměstkyní Krajského státního zástupce v Ústí nad Labem. V roce 2006 působila coby stážistka na Ministerstvu spravedlnosti v pozici poradkyně ministra pro trestní právo. V roce 2012 byla jmenována vrchní státní zástupkyní v Praze. V letech 2008-2013 stála v čele Unie státních zástupců. Za zásluhy o Unii byla v roce 2014 oceněna zvolením čestnou prezidentkou Unie. Je členkou rekodifikační komise pro trestní právo procesní a členkou Rady pro mediaci a probaci. Absolvovala množství zahraničních stáží a pravidelně se věnuje přednáškové činnosti.

🔵JAK TO PROBÍHÁ?
Snídaně probíhá vždy 1x za měsíc – nejprve zhruba hodinu prezentuje své téma hlavní host a pak je prostor na diskuzi. Snídaně se v Praze pravidelně účastní 70 – 100 účastníků, a to jak ze soukromé, tak státní sféry, ze ziskového i neziskového sektoru, a hlavně zájemci různého povolání i postavení. Tématem snídaně může být prakticky cokoliv podnětného.

🔵ŽIVÝ PŘENOS SE SNÍDANÍ
V ostravském Impact Hubu vás “přeneseme” na tuto pražskou snídani díky živému vysílání. Pomocí jednoduché aplikace Sli.do budete moci na dálku komunikovat s řečníky i účastníky a zároveň diskutovat přímo u nás v Ostravě. O občerstvení se postará naše gastronautka Jitřenka, takže vás čeká labužnické blaho a sedmé nebe.

Sečteno a podtrženo – chystáme skvělý a inspirativní start vašeho pracovního dne.

Contact Listing Owner